ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.อบรมวิทยากรมืออาชีพ
09 ก.พ. 2559

ดร.ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์  กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้ง จำนวน 30 คน จัดโดยสำนักพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมสัจจาเกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558