ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กกต.อบรมวิทยากรมืออาชีพ
09 ก.พ. 2559

ดร.ธีรวัฒน์  ธีรโรจน์วิทย์  กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีนายกฤช เอื้อวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวรายงาน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้ง จำนวน 30 คน จัดโดยสำนักพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมสัจจาเกตุทัต 1 อาคารสำนักอธิการบดี 2 มหาวิทยาลับธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558