ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
อบรมหลักสูตรสืบสวน
25 พ.ค. 2562

อบรมหลักสูตรสืบสวน

นายวิทยา หงส์เวียงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม และนายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนดำเนินคดีก้านสัตว์ป่า และงาช้าง ระหว่างประเทศเบื้องต้น รุ่นที่ 2 ระหว่าง 24 พ.ค.- 7 มิ.ย. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า และด้านตรวจสัตว์ จำนวน 40 คน

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 พ.ย. 2562
“ทางกระทรวงฯ จะเริ่มการกระจายอำนาจเรื่องการบริหารงานบุคคล การโยกย้ายภายในเขตสุขภาพต่างๆ ซึ่งการจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ ต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงาน และการมีส่วนร่วมประสานงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด้วย” พูดถึงเรื่องการเ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558