ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
กรมชลฯลุยส่งรถน้ำช่วย'ชาวพยัคฆภูมิพิสัย'จนกว่าภัยแล้งคลี่คลาย
25 พ.ค. 2562

กรมชลฯลุยส่งรถน้ำช่วย'ชาวพยัคฆภูมิพิสัย'จนกว่าภัยแล้งคลี่คลาย

ภัยแล้ง กรมชลประทาน ชาวบ้าน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
  
24 พ.ค.62 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีชาวบ้านหมู่ 6 อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ยังเดือดร้อนหนักจากภัยแล้งไม่มีน้ำใช้ ว่า พื้นที่นี้อยู่นอกเขตชลประทาน เป็นประปาท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยอาศัยแหล่งน้ำสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ หนองน้ำบ้านน้อยพัฒนา , หนองใหญ่ และหนองบ้านหนองมะเห็บ ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 หนองน้ำ เริ่มแห้งขอดแล้ว

  ทั้งนี้ ในเบื้องต้นโครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร และ 6,000 ลิตร จำนวน 6 คัน แจกจ่ายบริการประชาชนเฉลี่ยวันละ 80,000 ลิตร ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.62 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน สนับสนุนน้ำไปแล้วประมาณ 2,366,000 ลิตร และยังคงให้การช่วยเหลือต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ถึงแม้ว่าจะเริ่มมีฝนตกลงมา เข้าหนองน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้ผลิตประปา ทั้งนี้ จ.มหาสารคาม ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.62 และมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องขอประกาศเขตภัยพิบัติ คือ วันที่ 10 เม.ย.62

   อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ได้มีการจัดประชุมแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม และการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 22 สาขา เมื่อวันที่ 27 พ.ย.61 และ 22 เม.ย.62 ที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์น้ำ และร่วมกันวางแผนให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้เจ้าที่โครงการชลประทานมหาสารคามบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำ 16 เครื่อง รถบรรทุกน้ำ 1 คัน ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีสำหรับกรณีที่เกษตรกรเลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว พื้นที่ ต.หนองหิน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ได้รับความเดือดร้อนจากปลามีอาการน็อกน้ำ ทยอยตายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากวันที่ 21 พ.ค.62 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ บริเวณเหนือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ทำให้มีน้ำฝนจำนวนมากไหลลงในอ่างเก็บน้ำ ปลานิลในกระชังจึงปรับตัวไม่ทัน เกิดอาการน็อกน้ำ ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ จะลงพื้นที่ตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาให้ละเอียดอีกครั้ง โดยสาเหตุของปลากระชังน็อกน้ำไม่ได้มีสาเหตุจากภัยแล้งแต่อย่างใด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558