ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. พร้อมออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ภายใต้ FTA อาเซียน-จีน
07 มิ.ย. 2562

           กรมการค้าต่างประเทศ เตรียมพร้อมใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่ ภายใต้ความตกลง FTA อาเซียน-จีน ในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rule of Origin: ROO) กฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้า (PSRs) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) และระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ส.ค. 62 นี้ คาดช่วยเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าได้ถิ่นกำเนิดง่ายขึ้น และใช้สิทธิพิเศษได้สะดวกขึ้น

          นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า จากการประชุมคณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Working Group on Rule of Origin: WGROO) ภายใต้คณะกรรมการร่วมกำกับการดำเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–จีน (ASEAN China Free Trade Area - Joint Committee: ACFTA-JC) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา ได้กำหนดวันเริ่มใช้พิธีสารเพื่อเแก้ไขความตกลง (Upgrading Protocol) ภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) ในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rule of Origin: ROO) รวมถึงกฎถิ่นกำเนิดเฉพาะรายสินค้าหรือ Product Specific Rules (PSRs) หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form E) และระเบียบปฏิบัติฉบับปรับปรุง ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

           สำหรับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่นี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตสินค้าและการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตสินค้าให้ได้ถิ่นกำเนิดและยื่นขอ Form E เพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีภายใต้ ACFTA ได้ง่ายขึ้น เช่น สินค้าส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์สัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 40 ของราคาสินค้าเท่านั้น (RVC > 40) แต่กฎใหม่อนุญาตให้สินค้า 46 ตอน (Chapter) สามารถเลือกใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัด (Change in Tariff Classification: CTC) ได้ด้วย และในส่วนของกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้า (PSR) ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสินค้าแต่ละรายการมากขึ้น คือ มีผลครอบคลุมสินค้ามากถึง 2,045 รายการ จากสินค้าภายใต้ตารางการลดภาษีทั้งสิ้น 5,387 รายการ สำหรับหนังสือรับรอง (Form E) มีความเปลี่ยนแปลง อาทิ (1) ยกเลิกการจำกัดจำนวนรายการสินค้าที่ระบุในฟอร์ม จากเดิมจำกัดเพียง 20 รายการ (2) ให้ระบุราคา FOB เฉพาะในกรณีที่ใช้เกณฑ์ RVC เท่านั้น และ (3) การซื้อขายผ่านนายหน้าให้เลือกระบุเลขที่อินวอยซ์ของนายหน้าหรือของผู้ผลิตก็ได้

          ทั้งนี้ กรมฯ มั่นใจว่าจะสามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ผู้ส่งออกไทย เพื่อรองรับการบังคับใช้พิธีสารได้ทันกำหนดเวลา และยังมีกำหนดจัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ภาคธุรกิจ โดยจะจัดภายใต้หัวข้อ “การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA)” ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 - 17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ (NEA) ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้ส่งออกที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ http://www.dft.go.th/th-th/seminar10-11052562 หรือโทรศัพท์ 0-2547-4855 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 (จำนวนจำกัด)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558