ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พก.ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
12 มิ.ย. 2562

พก.ร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 เวทีนำเสนอความก้าวหน้างานด้านคนพิการของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ นางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562

โดยในช่วงเช้า เป็นการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 12 ซึ่งมีเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเปิดการประชุม และเชิญผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกล่าวในช่วงพิธีเปิดด้วย ทั้งนี้ นายมณเฑียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ และคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ได้ขึ้นกล่าวในฐานะรองประธานคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการอีกด้วย

ทั้งนี้ทการประชุมดังกล่าว เป็นเวทีสำหรับการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านคนพิการของแต่ละประเทศในการดำเนินงานอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558