ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
‘ดีอี’ร่วมมือพันธมิตร เดินหน้าทดสอบ 5G ในพื้นที่อีอีซี
12 มิ.ย. 2562

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับ 40 พันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม บนหลักการร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานในศูนย์ทดสอบ 5G พื้นที่ EEC ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือเรื่องการทดสอบเทคโนโลยี 5G กับพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชน 41 ราย เพื่อผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G (5G Use Case) อย่างเป็นรูปธรรม ในบริเวณพื้นที่ศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) พื้นที่ EEC ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (5G Testbed @Sriracha) โดยได้จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการลงทุนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดยความร่วมมือนี้เป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ต่อเนื่องจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ซึ่งได้มีการวางโครงสร้างพื้นฐานรองรับเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชน ผลักดันให้เกิดการทดสอบการใช้งานบนสัญญาณ 5G ทั้งในห้องทดสอบ (Indoor) และการทดสอบภาคสนาม (Outdoor) ที่มีการติดตั้งเสาโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 5G เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะ NSA (Non-Stand Alone) 5G หรือการส่งข้อมูลแบบ 5G 28 GHz บนระบบโครงข่าย 4G LTE 2100 MHz

สำหรับพันธมิตรที่ร่วมลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้กำกับดูแล (Regulator) กลุ่มผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Technology Provider) กลุ่มผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telecom Operator) กลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และโซลูชั่น (Software and Solution Provider) กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (Industry) รวมทั้งสถาบันการศึกษา (Education Partner) เป็นต้น พันธมิตรเหล่านี้จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G

ศูนย์ทดสอบ 5G แห่งนี้ ได้มีการริเริ่มการทดสอบเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับ EEC แล้ว อาทิ การทดสอบการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial Robot) การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ (Motion Control) การพัฒนาระบบติดตามการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน (Machine Monitoring System) ด้วยความสามารถของ 5G ทำให้อุปกรณ์ทดสอบสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการรับส่งข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ในพริบตา

“ศูนย์ทดสอบ 5G นี้ จะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถดำเนินงานทดสอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ในพื้นที่ EEC ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับบทบาทของกระทรวงฯ ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศูนย์ทดสอบ 5G ในพื้นที่ EEC และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G ของภูมิภาค” ดร.พิเชฐกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558