ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟผ. จัดอบรมหลักสูตร “สัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ”เสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน
12 มิ.ย. 2562

     นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. เปิดโครงการ EGAT Academy ประจำปี 2562 เพื่อให้บริการหลักสูตรอบรมกับบุคคลภายนอก โดย กฟผ. ได้คัดสรรหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรในแวดวงพลังงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอย่างมั่นคง

นอกจากนี้ กฟผ.พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้าของประเทศในภาพรวมต่อไป สำหรับปี 2562 มีหลักสูตรอบรม จำนวน 5 หลักสูตร โดยนำร่องด้วยหลักสูตรสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขั้นต้นสำหรับโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างประเทศ (Preliminary to Power Purchase Agreement Cross-border Hydropower Project) เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและเงื่อนไขสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมถึงการควบคุมความเสี่ยงและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558