ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานเสวนา “โครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox”
14 มิ.ย. 2562

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดงานเสวนา “โครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox” โดยเป็นการนำเสนอความคืบหน้าของโครงการต่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน จำนวนกว่า 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.มณิศา พิพัฒนสมพร จากสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณนิพนธ์ คนองชัยยศ จาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณสมโภชน์ อาหุนัย จาก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และ ดร.ประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ สำนักงาน กกพ. ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมกับตอบข้อซักถามภายในงาน 

โครงการ Energy Regulatory Commission Sandbox หรือ ERC Sandbox เป็นโครงการทดลองเชิงปฏิบัติการของกิจกรรมและนวัตกรรมด้านพลังงาน โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะสามารถนำแผนงานกิจกรรมและนวัตกรรมมาทดสอบได้ในพื้นที่ ERC Sandbox ซึ่งธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของ สำนักงาน กกพ. มีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ (1) ศึกษาโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ (2) ศึกษาโครงสร้างอัตราค่าบริการรูปแบบใหม่ (3) ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ (4) ศึกษาการจัดการและการปฏิบัติการระบบไฟฟ้ารูปแบบใหม่ และ (5) ศึกษารูปแบบกิจการธุรกิจใหม่ด้านพลังงาน สำหรับความคืบหน้าของโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน นี้ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและได้ยื่นข้อเสนอมาแล้ว จำนวน 2 ราย (3 โครงการ) และสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามความพร้อมภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 
 
ทั้งนี้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมฌโครงการและยื่นใบสมัครมาแล้ว 2 บริษัท 3 โครงการ คือ
1. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
 โครงการบริหารจัดการพลังงาน Town ๗๗ 
2. บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 
โครงการพัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง เพื่อการศึกษาและพัฒนา
3. บริษัท นอร์ติส ไรซ์ จำกัด
 โครงการ Virtual Net Metering

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558