ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
อบจ.พิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ / ธนพล ปิยสิรานนท์
27 มิ.ย. 2562

อบจ.พิษณุโลก ปรับปรุงภูมิทัศน์ / ธนพล ปิยสิรานนท์

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก นายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงตะเคร็ง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเขาควาย ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้รับการร้องขอสนับสนุนเครื่องจักรกลจากทางเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่

        นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่มาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบึงตะเคร็งเพื่อให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งติดตามการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยนำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบผันน้ำจากบึงตะเคร็งลงสู่คลองน้ำสาขาย่อยที่อยู่บริเวณโดยรอบเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลบางระกำ จำนวน 12 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ได้สูบน้ำไปใช้เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรจำนวนกว่า 200 ครัวเรือน และ มีพื้นที่การเกษตรกว่า 4,000 ไร่.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558