ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
สหกรณ์ภาคการเกษตรร้องขอนายกฯ ให้ ม.44 เป็นผลบวกต่อผู้ขอติดตั้ง Solar Farm
25 ก.พ. 2559

ดูเหมือนว่า คำสั่งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2559 ให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองรวมในกิจการบางประเภท ประกอบด้วย 1.โรงไฟฟ้า 2.โรงผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติ ส่งหรือจำหน่วยก๊าซ 3.โรงงานปรับปรุงคุณภาพของรวม (โรงบำบัดน้ำเสีย/เตาเผาขยะ) 4.โรงงานคัดแยกและฝังกลบ 5.โรงงานเพื่อการรีไซเคิล  จะไม่เป็นผลตกทอดไปถึงโครงการ Solar Farm ของส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

เนื่องจากจนถึงบัดนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ยังไม่กล้าตัดสินใจ ประกาศผลรายนชื่อสหกรณ์การเกษตรที่ยื่นข้อเสนอของสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ โซล่าร์ฟาร์ม เฟสแรก 800 เมกะวัตต์ ว่ามีรายใดบ้างที่ผ่านเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการฯ ตามโครงการดังกล่าว โดยขอเลื่อนการประกาศผลออกไปอีก ทำให้ความหวังของความหวังของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรดูจะริบหรี่ ไม่แน่นอนว่า โครงการนี้จะได้เริ่มดำเนินการกันเมื่อไหร่

เมื่อวานนี้ (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 59) จึงได้มีสมาชิกของสมาพันธ์ภาคการเกษตรลดโลกร้อน และผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรจากหลายจังหวัด มาร่วมประชุมกันที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ และจัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน เพื่อต้องการฝากความทุกข์ร้อนของสมาชิกกว่า 1 แสนคน ไปยังท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้หันมาช่วยเหลือเพื่อ เร่งรัด และรีบดำเนินโครงการนี้ต่อไป หลังจากที่ต้องยืดเยื้อมานาน ตั้งแตจ่การประกาศ TOR ครั้งแรก เมื่อหลายเดือนก่อน

"เราอยากเห็นว่าคำสั่ง ม.44  ของหัวหน้า คสช. มีผลปฏิบัติครอบคลุมผู้ยื่นขอเสนอทำโครงการโซล่าร์ฟาร์มที่ยื่นเสนอไปแล้วนั้น  แม้จะเป็นการยื่นขอโครงการเข้าไปก่อน ม..44 จะได้ประกาศออกมา เนื่องจากผู้เสนอโครงการทั้งหมด ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา และรอการอนุมัติจาก กกพ. "

การที่บรรดาผู้นำสหกรณ์ภาคการเกษตรจำนวนมากได้ออกมากดดันและเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติในวันที่ 7 มีนาคมนี้ เนื่องจากได้มีกระแสข่าวว่าผู้มีส่วนได้เสียบางคน บางกลุ่ม ซึ่งเป็นนายทุนใหญ่ มีความพยายามที่จะล้มโครงการนี้ เพื่อให้มีการเปิดรับสมัครใหม่อีกครั้ง.... ซึ่งเท่ากับว่าทุกสหกรณ์การเกษตรที่ยื่นขอโครงการไปแล้ว จะต้องไปนับหนึ่งกันใหม่ทั้งหมด และหากเป็นเช่นนั้นจริงบรรดาสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรคงจะต้องมีการเคตลื่อนไหวครั้งใหญ่  ในเร็วๆ นี้ แน่นอน  

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558