ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล / ธนพล ปิยสิรานนท์
11 ก.ค. 2562

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล / ธนพล ปิยสิรานนท์

           เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ทรงธรรม  สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สำหรับพื้นที่พิเศษของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำจังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติต่างๆจำนวน 50 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและวิทยากรจากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติทุกศูนย์ ร่วมบรรยายและฝึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

          ดร.ทรงธรรม กล่าวว่า  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นความสำคัญในชีวิตและทรัพย์สินของ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ที่เดินทางมาเที่ยวปักหลักพักค้างตามอุทยาแห่งชาติทั้งทางบกและทางผืนป่า มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นตนในฐานะเป็นผู้อำนวยการสำนัก ได้ให้ผู้เกี่ยวดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรองรับและแก้ปัญหา เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ที่ผ่านๆทางกรมอุทยานแห่งชาติไ ระดมเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรม มาหลายรุ่นแล้ว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ชีพ กู้ภัย มาทำการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ตามอุทยานแห่งชาติ พร้อมกันนี้ เรายังมีอุปกรณ์ในการกู้ชีพ กู้ภัย ที่ทันสมัย รวมไปถึง เฮลิคอปเตอร์ ประจำอุทยานแห่งชาติ ที่สำคัญทั่วประเทศ ซึ่งตนได้มอบหมายให้ นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง หัวหน้า.ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ซึ่งในช่วงเข้าฤดูฝน การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆอย่างเต็มที่อีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558