ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
14 มี.ค. 2559

          สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระวรวงศ์เธอ กรมหลวง ชินวรศิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า (หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ภูมิลำเนาเดิม  เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้นสามกรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ กับหม่อมปุ่น ชมพูนุช พระองค์ประสูติ เมื่อวันศุกร์แรม 7 ค่ำเดือนอ้าย ปีมะแมเอกศก จ.ศ. 1221 ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2402 ในรัชกาลที่ 4 ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันเสาร์แรม 2 ค่ำ เดือน 9 ปีระกาตรีศก จ.ศ. 1283 ตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2464 ในรัชกาลที่ 6  พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันพุธแรม 3 ค่ำเดือน 9 ปีฉลูนพศก จ.ศ.. 1299 ตรงกับวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2480 ในรัชกาลที่ 8 สิริพระชนมายุ 79 พรรษา ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 16 ปี 5 วัน  ผลงานที่เด่นๆ ในสมัยของพระองค์ คือเป็นประธานในการจัดพิมพ์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ ทรงจัดตั้งมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงนิพนธ์พระคัมภีร์อภิธานอภิธานัปปทีปิกา หรือพจนานุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558