ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจังหวัดสกลนครจัดทริปสื่อสัญจรเที่ยวเมืองรอง ใช้ 3 ธรรมสร้างมูลค่าการเที่ยวสไตล์ชุมชน
28 ก.ย. 2562

การท่องเที่ยวท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจังหวัดสกลนคร จัดเที่ยวเมืองรองแดนสกลนครเปิดงาน งาน “ไทยสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน โฮมเหง้าไทยสกล ยลถิ่นวัฒนธรรม” ชูวิถีชีวิต 6 ชนเผ่าผ่าน 3 ธรรม ได้แก่พาเที่ยวสไตล์ “ธรรมะ” เปิดเส้นทางพาเที่ยวสู่ทางธรรม พาชมความงามของ”ธรรมชาติ” ก่อนพาท่อง “วัฒนธรรม” อัตลักษณ์ชุมชน ปั้นรายได้ผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจังได้เป็นประธานเปิดงาน “ไทยสกลรวมเผ่า รากเหง้าเดียวกัน โฮมเหง้าไทยสกล ยลถิ่นวัฒนธรรม”  ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน นี้ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ถึงวิถีชีวิต ของ 6 ชนเผ่าต่างๆ  ในจังหวัดสกลนคร ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นผ่านเส้นทางท่องเที่ยว การ “3 ธรรม”  ได้แก่

             1.“ธรรมะ” หรือแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสน พระคู่บ้านคู่เมือง จังหวัดสกลนคร  , วัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดป่ากลางเมืองและเป็นสำนักเรียนที่สำคัญของพระภิกษุสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร และเป็นสถานที่ในการละสังขารของพระอาจารย์มั่น ภูริโต ภายในอาคารจึงมีอัฐิธาตุและหุ่นขี้ผึ้งของพระอาจารย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้เข้ามากราบไหว้สักการะท่าน  , วัดถ้ำผาแด่น  เป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่ห้ามพลาดของสกลนคร  ที่งดงามด้วยงานแกะสลักบนหน้าผาหินที่มีเอกลักษณ์วิจิตรศิลป์ สวยสดงดงามถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ มีความเป็นมานับร้อยปี วัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น โดยมีการจัดพื้นที่ให้สามารถชมทิวทัศน์และถ่ายรูป บริเวณศาลาผาแดงมองเห็นตัวเมืองสกลนครและทะเลสาบหนองหารได้แบบ 180 องศา และยังมี  องค์พญาศรีสัตตนาคราช พญาศรีสัตตนาคราช  หล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งตัว สูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ตั้งประดิษฐานบนแท่นความสูง 5 เมตร ลักษณะขององค์พญานาคจะขดตัวและชูเศียร 7 เศียร พ่นน้ำไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนเดินทางมาเคารพ กราบไหว้ ขอพร ตลอดจนถ่ายภาพความทรงจำดีๆเก็บไว้

              2. “ธรรมชาติ”  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ   ทะเลสาบหนองหาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ  นอกจากนี้ที่หนองหารยังมีเกาะต่างๆกว่า  20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะมีวัดร้างและพระพุทธรูปเก่าแก่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนคร    ,  อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติและพญานาคเผือก เป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของรูปปั้นพญานาคเผือกขนาดใหญ่สีขาวโดยประชาชนชาวสกลนครและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อ นับถือและให้ความเคารพสักการะกราบไหว้มาตั้งแต่บรรพบุรุษ

              3. “วัฒนธรรม”  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนต่างๆ   ชุมชนคาทอลิกท่าแร่ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทยและเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี จะเห็นถึงสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  สินค้าของหมู่บ้าน ตลอดจนจะได้เห็นถึงวิถีชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ประเพณีพื้นบ้านด้านต่างๆ ที่ยังคงสืบทอดมาจนทุกวันนี้

               จังหวัดสกลนคร   ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ แห่งหนึ่งของประเทศ   นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี     ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร   เห็นว่า ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล  ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึงจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและจังหวัดสกลนคร

                ด้านนายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 ได้มีสื่อมวลชนหลากสาขามกามายมาร่วมงาน อาทิ โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  วิทยุ และสื่อออนไลน์ จากส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค มีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของชุมชน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของชุมชนในจังหวัดสกลนคร  อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสร้างรายได้และการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP  เกิดเป็นรายได้ให้กับชุมชน และ เป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดสกลนครมากขึ้น  ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558