ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
รองประธาน กมธ.ศึกษา รับหนังสือจากเลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เรื่องการลงโทษนักเรียนที่ทำผิดกฎเรื่องทรงผม
30 ก.ย. 2562

               น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา คนที่สอง พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ คนที่สาม ร่วมกันรับหนังสือจาก นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ เลขาธิการกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท เรื่องการลงโทษนักเรียน ที่ทำผิดกฎเรื่องทรงผมที่บางครั้งมีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้และในบางครั้งอาจมีการลงโทษโดยไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอน เช่น การกล้อนผม ตัดผม หรือไถผม ซึ่งวิธีเหล่านี้สร้างความอับอายให้นักเรียนและสังคมอีกทั้งยังกระทบถึงสภาพจิตใจของนักเรียนเป็นอย่างมากจึงอยากขอให้คณะกรรมาธิการฯช่วยตรวจสอบและยับยั้งการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการอันละเมิดสิทธิมนุษยชนของนักเรียน และหามาตรการในการจัดการกับผู้ที่ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการดังกล่าวต่อไปในอนาคตทั้งนี้ ภายหลังรับยื่นหนังสือ น.ส.กุลธิดา กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป และนายณัฐวุฒิได้กล่าวเพิ่มเติมว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และไม่ละเมิดสิทธิของเด็ก

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558