ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
‘ประภัตร’เร่งปรับปรุงสะพานปลาอ่างศิลา
02 ต.ค. 2562

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการก่อสร้างสะพานปลาอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และชาวตำบลอ่างศิลาให้การต้อนรับ ว่า สะพานปลาอ่างศิลาได้มีการก่อสร้างมานาน และชำรุดทรุดโทรม อาจเกิดอันตรายกับผู้ค้าขาย นักท่องเที่ยว และประชาชน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ ทั้งนี้ สะพานปลาแห่งนี้อยู่ในความดูแลขององค์การสะพานปลา และได้ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งผลการดำเนินงานล่าช้า และหมดสัญญาลงได้มีการต่อสัญญาต่อไปอีก 2 ครั้ง ก็ยังไม่แล้วเสร็จ จึงขอให้บริษัทดังกล่าวชะลอการก่อสร้างไปก่อน และจะเจรจากับบริษัทในการปรับเปลี่ยนแบบก่อสร้าง เนื่องจากแบบเดิมไม่มีความคงทน และใช้ประโยชน์ได้น้อย อีกทั้งต้องเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น

อย่างไรก็ตาม รมช.เกษตรฯ ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกผู้ขายสินค้าประมง เรื่องการขอตรวจสอบสิทธิการขายแต่เดิมซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์กลุ่มประมงอ่างศิลา และมีการสวมสิทธิและบางรายตกหล่น โดย รมช.เกษตรฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไปดำเนินการเรื่องสัญญาบริษัทให้เรียบร้อยก่อน และจะออกแบบใหม่ เนื่องจากแบบแปลนเดิมพื้นที่ใช้ประโยชน์แคบไม่สะดวก จากนั้นจะกลับมาตรวจสอบสิทธิร้านค้ากันใหม่อีกครั้ง ซึ่งตัวแทนร้านค้าต่างพอใจ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558