ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
โวยเจ้าหน้าที่รัฐทำงานล่าช้า
03 ต.ค. 2562

ผู้ประกอบการ 2 จังหวัด โวย...! เจ้าหน้าที่รัฐ “เกียร์ว่าง” ล่าช้า ขาด ความชำนาญ

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการห้างร้าน ร้องเรียน การปฎิบัติหน้าที่ ของ เจ้าหน้าที่รัฐบางคน ในการควบคุม กำกับดูแล “แรงงานต่างด้าว” ซึ่งต้องมีความเข้มข้น มีการลงโทษนายหน้า ที่นำแรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย นายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้ง เจ้าพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ ละเลยด้วยโทษสูงสุด แน่นนอนว่าทุกฝ่ายต่างต้องการให้ทุกภาคส่วนดำเนินการไปด้วยดี ทั้งธุรกิจ สิทธิมนุษยชน และความมั่นคงปลอดภัย สิ่งสำคัญในขณะนี้ คือ เรื่องความต่อเนื่องของนโยบาย และความเอาจริงเอาจังด้านกฎหมาย

    ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติ ที่ช่วยเข้ามาทำงานใน กลุ่มที่แรงงานไทยไม่ทำ เรียกว่า 3 D (dirty, dangerous, difficult) ซึ่งในส่วนนี้อาจมองเป็นผลกระทบในแง่ดีก็ได้ เนื่องจากช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดแรงงานในบางส่วน อีกทั้งภาคธุรกิจใช้ ต้นทุนด้านแรงงาน ที่ถูกลงจากการจ้างงานแรงงานต่างด้าวขณะที่ผลระยะยาว หาก “รัฐบาล”ยังมีการจัดการที่ไม่ดีพอ หรือขาดการต่อเนื่องในเรื่องของนโยบาย จะส่งผลให้ขัดขวางการดำเนินการนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งการที่ยังคงใช้แรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ

    นอกจากสะท้อนว่าภาคธุรกิจยังหวังพึ่งพาการใช้แรงงาน ยังต้องสู้กับการผันผวนของค่าจ้างแรงงาน และอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่จะมีการปรับขึ้นเรื่อย ๆ เรื่องของแรงงานต่างด้าวมีต้นทุนสูง ทั้งจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หากเลือกได้ต้องการที่จะใช้แรงงานที่เป็นคนไทยมากกว่า แต่ในเมื่อไม่มีทางเลือก จึงอยากให้ ภาครัฐช่วยเอื้อในการจัดการต่าง ๆ ให้ง่ายขึ้น เช่น อำนวยความสะดวก แก่ผู้ที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าว ให้มีต้นทุนที่ถูกกว่ากลุ่มตลาดมืด รวมทั้งยกเลิกอาชีพสงวนบางอาชีพ เพื่อให้แรงงานต่างด้าว สามารถเข้ามาประกอบอาชีพนี้ได้ รวมไปถึงการควบคุม กำกับดูแล ต้องมีความเข้มข้น มีการลงโทษนายหน้าที่นำแรงงานเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย นายจ้างที่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ละเลยด้วยโทษสูงสุด

     ข่าวแจ้งว่า ขณะนี้เกิดปัญหากับ บรรดาผู้ประกอบการ ที่นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และข้อกฎหมาย ที่ทางราชการได้วางไว้ ในพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี และ จังหวัดปทุมธานี ที่บรรดาผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลางไป ถึงขนาดเล็ก ที่มีแรงานที่ถูกต้องจำนวนมาก ซึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐทั้ง 2 จังหวัด รู้ระเบียบเป็นอย่างดี และทำงานรวดเร็ว ในเรื่อง MOU และที่ผ่านๆมายังไม่มีเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 จังหวัด ถูกร้องเรียนจากผู้ประกอบการแต่อย่างใด

        เมื่อ คณะรัฐมนตรี เข้ามาบริหารงานประเทศการปรับ โยกย้ายข้าราชการตามกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆก็เป็นไปตามทิศการเมือง นี่คือ ประเทศไทย แต่ ปรากฏว่า กระทรวงแรงงาน ปรับย้าย เอาระดับผู้บังคับบัญชา ทำให้ งานบริหารเกิดปัญหาความล่าช้า ที่ บริษัท ห้าง ร้าน นำเอกสารแรงงานต่างด้าว ถูกตีกลับไปทำใหม่ ทั้งๆที่รูปแบบการยื่นขออนุญาตตามระเบียน ก็ดำเนินการเหมือนกับ ที่เคยยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เมื่อเอาเจ้าหน้าที่สลับเข้ามาบริหารงาน แต่กลับล้าช้า บางรายไม่อนุมัติเรื่อด้วยซ้ำ ทำให้บริษัทห้างฯร้าน เสียเวลา และค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

    ข่าวแจ้งว่า บรรดาผู้ประกอบตั้งคำถามไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเอกสารสะดุด (MOU) ไม่กองอยู่กับคนเซ็นต์ แต่ไม่เซ็นต์ หรือ ให้ผู้ประกอบการทำเอกสามาใหม่ โดยไม่มีเหตุผล ที่สำคัญ เศรษฐกิจบ้านเมืองตอนนี้ก็ย่ำแย่อยู่แล้ว แทนที่ข้าราชการ จะช่วยกันทำงานให้รวดเร็ว เงินรายได้เข้าประเทศมหาศาลจะ เต่ะถวง เพื่ออะไร

  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน จะแก้ปัญหา อย่างไร เพราะหาก ปรับย้ายขยายความก้าวหน้าของข้าราชการ ก็ต้องดูผลงานย้อนหลัง ไม่ใช่ เอาคนขาดความรู้ ความสามารถ มานั่งบริหารจัดการ มันเสียหาย แรงงานข้ามชาติ เข้ามาขายแรงงานอย่างถูกต้อง แต่เจ้าหน้าที่รัฐบางคน ทำให้มันยุ่งๆเข้าไว้ ก็ไม่สมควรเอามานั่งบริหาร เพราะมันเสียหายทั้งระบบ

  ปลัดสุทธิ เคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ผู้อำนวยสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน แรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ ประถมาภรณ์มงกุฎไทยปี 2554 และประถมาภรณ์ช้างเผือก ปี 2557

    ผลงานมากมาย อ่านกฎหมายเป็น ดูกฎหมายถูก แต่หากผู้ใต้บังคับบัญชาบางคน ที่แต่ตั้งลงไปบริหารจัดการในพื้นที่ แต่เกิดปัญหาเรื่อง การทำงานที่ไม่แม่น ไม่รู้ แล้ว ปลัดสุทธิ จะแก้ไขอย่างไร เพราะนี่คือ ผลประโยชน์ประเทศชาติ ไม่ใช่ประโยชน์คนบางคน ที่อยากจะเอาระเบียบมาเป็นประโยชน์ตัวเอง

 

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558