ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
รถไฟสินค้าจีน-เวียดนาม วิ่งแล้ว 1,600 เที่ยว ขนส่งสินค้ากว่า 6 แสนตัน
17 ต.ค. 2562

การรถไฟคุนหมิง ระบุว่า ทางการรถไฟสายดังกล่าว ถูกใช้งานครั้งแรกในปี 1910 โดยให้บริการรับส่งผู้โดยสารเป็นหลักและขนส่งสินค้าครั้งคราวตลอดระยะเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา

                การขนส่งสินค้าบนทางรถไฟความกว้าง 1 เมตร ซึ่งเชื่อมโยงเมืองคายหย่อวนของยูนนานกับเมืองไฮฟองทางตอนเหนือของเวียดนาม เริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม 2017 โดยสินค้าหลัก ได้แก่ ปุ๋ย ปลาป่น ฟอสฟอรัสเหลือง และแร่เหล็ก

                รถไฟสินค้าขาออกแบบไป กลับของจีน จะใช้เวลาเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวราว 3-5 วัน ซึ่งลดลงจาก 7-10 วัน เนื่องจากการรถฟคุนหมิงได้ปรับปรังระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าทางรถไฟ

                ขณะเดียวกัน มีการพัฒนาประสิทธิภาพการโหลดปุ๋ยเคมีส่งออก การลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการและการขยับขยายความสามารถทางการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อีกด้วย

                การรถไฟคุนหมิงยังเสริมสร้างความร่วมมือกับศุลกากร ด่านตรวจและกักกันโรค ด่านชายแดนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อดำเนินพิธีการศุลกากรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพของการตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออกอย่างมาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558