ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
23 มี.ค. 2559

          คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (แพร ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ภูมิลำเนาเดิม พระองค์มีภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่ บางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดชลบุรี ประสูติเมื่อวันพุธขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ.1218 ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ . 2399 ในรัชกาลที่ 4 ได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันอังคาร แรม 8 ค่ำเดือน 12 ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ.1300 ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ในรัชกาลที่ 8 พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีวอกฉศก จ.ศ.1306 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 ในรัชกาลที่ 8 รวมพระชันษา 89 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 6 ปี 11 วัน ผลงานที่สำคัญในสมัยของพระองค์ 
         -เป็นประธานในการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
         -ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558