ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
23 มี.ค. 2559

          คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  (แพร ติสฺสเทโว) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ภูมิลำเนาเดิม พระองค์มีภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่ บางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน จังหวัดชลบุรี ประสูติเมื่อวันพุธขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ.1218 ตรงกับวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ . 2399 ในรัชกาลที่ 4 ได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันอังคาร แรม 8 ค่ำเดือน 12 ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ.1300 ตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 ในรัชกาลที่ 8 พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีวอกฉศก จ.ศ.1306 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2487 ในรัชกาลที่ 8 รวมพระชันษา 89 ปี ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช 6 ปี 11 วัน ผลงานที่สำคัญในสมัยของพระองค์ 
         -เป็นประธานในการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ
         -ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2484

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558