ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ย้อนกลับ
การปฎิรูปการเมือง
25 มี.ค. 2559

          การปฎิรูปการเมือง ถ้าไม่เริ่มทำให้การคอรัปชั่นของนักการเมืองหมดไปก็เท่ากับการสูญเปล่า ถัดไปก็คือการปราบคอรัปชั่นของข้าราชการ ทุกฝ่าย การปราบคอรัปชั่นของนักการเมือง ทำได้โดยการไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงด้วยการ ห้ามหาเสียง  และไม่ให้มีหัวคะแนน สำหรับ ข้าราชการ ต้องให้เงินเดือน ของข้าราชการสูงเทียบเท่ากับเงินเดือนของเอกชน เหมือนดังที่ประเทศสิงคโปร์ และมีการลงโทษอย่างรุนแรงถ้ามียังมีการคอรัปชั่นอยู่

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558