ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
รายงานการเข้าร่วมการประชุม Wuxi MICE Industry Seminar & Press Conference of 10th CREC
19 พ.ย. 2562

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้เข้าร่วมงานประชุม Wuxi MICE Industry Seminar & Press Conference of 10th CREC ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมืองอู๋ซีโดยงานดังกล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าของเมืองอู๋ซีและการประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการด้านพลังงานทางเลือกครั้งที่ 10 โดยภายในงานประชุมสัมมนานั้น มีตัวแทนจากทั้งภาครัฐจีนและภาคเอกชนของทั้งจีนและต่างประเทศเข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วย Mr.Chang Yuchen รองประธานส านักงานส่งเสริมการค้านครเซี่ยงไฮ้และรองประธานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ Mr. Ni Jiayu รองนายกเทศมนตรีเมือง Ordos Ms. Xu Huijiuan ประธานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองอู๋ซี และ Mr. Anand Kumar รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพลังงานทางเลือกใหม่ของอินเดีย เป็นต้น 

    โดยภายในงานมีการกล่าวถึงศักยภาพของเมืองอู๋ซี อุตสาหกรรมด้านการจัดแสดงสินค้าของเมืองอู๋ซีและงานนิทรรศการด้านพลังงานทางเลือกครั้งที่ 10 ที่จะขึ้นในเมืองอู๋ซี เมืองอู๋ซี เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลเจียงซูเมืองอู๋ซีเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก ในปี 2017 GDP ของเมืองอู๋ซีนั้นอยู่ที่ 1.05 ล้านล้านหยวน มูลค่ารวมการค้าระหว่างประเทศของเมืองอู๋ซีอยู่ที่ 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โครงสร้าง ทางอุตสาหกรรมของอู๋ซีนั้นจะประกอบไปด้วย

- อุตสาหกรรมปฐมภูมิร้อยละ 1.3
- อุตสาหกรรมทุติยภูมิร้อยละ 47.2
- อุตสาหกรรมตติยภูมิร้อยละ 51.5

งานประชุมและงานแสดงสินค้าด้านพลังงานทางเลือกครั้งที่ 10 (Chinese Renewable Energy Conference and Exhibition- CREC) ที่จะขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองอู๋ซี โดยประชุม และงานแสดงสินค้าด้านพลังงานทางเลือกในครั้งนี้จะขึ้นบนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร และภายในงานจะมีการ แบ่งส่วนแสดงสินค้าด้านพลังงานทางเลือก การประชุมสัมมนา การประกาศรางวัล การสร้างความร่วมมือด้าน โครงการต่างๆในการเปิดตลาด เป็นต้น โดยปัจจุบันงาน CREC นั้นได้รับการยอมรับจากการ UFI ซึ่งเป็น สมาพันธ์ในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ อีกทั้งงาน CREC ยังเป็นงานแสดงสินค้าประเภทพลังงาน ทางเลือกแห่งเดียวในจีน 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558