ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
อาเซียน-จีน แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนริเริ่มความร่วมมือเมืองอัจฉริยะ
21 พ.ย. 2562

จีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้ร่วมปฏิญาณในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 22 ว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือในการกำหนดและวางนโยบายเมืองอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมคุณภาพและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

                แถลงการณ์ระบุถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างทางการรัฐบาลแต่ละประเทศ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งการสื่อสาร การรับรู้ร่วมกัน การพัฒนา และการใช้มาตรฐานสากลที่เหมาะสม รวมถึงแผนประเมินความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของเมืองอัจฉริยะ การนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ และวิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการ

                การสร้างมาตรฐานและการประยุกต์เพื่อใช้งาน จะคำนึงถึงความต้องการเฉพาะ รวมถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองเป็นสำคัญ นอกจากนี้ จีนและอาเซียนยังให้คำมั่นว่าจะแสวงหาโอกาสการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและเสริมสร้างความผูกพันระหว่างประชาชนด้วย

                ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมสร้างขีดความสามารถและการแบ่งปันความรู้โดยสนับสนุนให้มาหวิทยาลัยองค์กร และสถาบันวิจัยต่างๆ ดำเนินโครงการฝึกอบรมร่วมกัน พัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลักดันความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ

                นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังระบุถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มประเทศอาเซียนและเมืองต่างๆ ของจีน อาทิ หนานหนิง เซี่ยเหมิน หางโจว จี่หนาน คุณหมิง เซินเจิ้น หนานจิง และเฉิงตู รวมถึงการแสวงหาโอกาสความร่วมมือต่างๆ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558