ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทานฯ เดิน - วิ่งการกุศล สนับสนุนทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นและจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
08 ธ.ค. 2562

สมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ภายใต้งาน "สัมผัสน้ำ  สัมผัสหนาว และหมู่มวลดอกไม้" นำรายได้สนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืนพร้อมจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชล​ประทาน​ ในฐานะนายก​สมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศล RUN FOR HEALTH CHARITY MINI HALF MARATHON 2019 โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล​ รอรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 
คณะผู้บริหารกรมชลประทาน​ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า​วิศวกรรม​ชลประทาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด โดยที่นายณัฐพงศ์ ศิริชน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวต้อนรับ และนายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล กล่าวรายงาน

 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยประเภท วิ่งระยะทาง 21 กม. ระยะทาง 10 กม. และระยะทาง 5 กม. รวมถึงกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสันเขื่อนจำนวนกว่าแสนตัว โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนสวัสดิการการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่นเพื่อความยั่งยืน หรือทุนลูกเกษตรกรเข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมชลประทานและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อมอบให้ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชน นักเดิน - วิ่ง ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558