ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ม.เกษตร จับมือ นครสวรรค์สตีล พัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร
12 ธ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร กับ บริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด หวังพัฒนาเทคโนโลยี และบุคคลากรด้านการเกษตรให้ทันสมัยมากขึ้น

ศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร กล่าวว่า ภาคเกษตรในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องของแรงงานและเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัย ทำให้การทำงานของเกษตรในพื้นที่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การมีข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่แม่นยำจะช่วยเป็นข้อมูลให้คณะเกษตรและบริษัท นครสวรรค์สตีล นำไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นได้ สำหรับข้อตกลงในครั้งนี้มีจุดสำคัญ 3 เรื่อง คือ  1.เพื่อช่วยสนับสนุนเรื่องการเรียนการสอน เสริมทักษะนิสิต เปิดกว้างให้นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าไปฝึกประสบการณ์ยังพื้นที่จริง 2.สนับสนุนด้านการวิจัยทางด้านเทคโนโลยี ของทั้งผู้เรียน และผู้ใช้ทางด้านพืชเกษตร พืชไร่ และพืชสวน ให้มีการพัฒนาไปสู่อนาคต และ3. ความร่วมมือด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชไร่ได้เพิ่มขึ้น และทันสมัยรองรับอนาคตได้มากขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ได้กำหนดระยะเวลาข้อตกลงร่วมกัน 3 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กล่าวว่า  ภาควิชาเกษตร เป็นภาควิชาที่มีภาระหลักด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจทางด้านงานเทคโนโลยีระบบเกษตร และเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มีนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจหลักดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านงานวิจัย และการพัฒนานิสิตสำหรับภาระทางด้านงานวิจัย โดยที่ผ่านมาภาควิชาเกษตรกลวิธาน ได้พบผู้บริหารของบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด และทราบว่า บริษัทมีความพร้อมทุกด้านเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียเป็นที่ปรึกษา ดังนั้น การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ คาดว่าจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้กับพืชไร่ให้ดียิ่งขึ้น

ด้านคุณสมนึก ประธานทิพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นครสวรรค์สตีล จำกัด กล่าวว่า บริษัทนครสวรรค์สตีล ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยบริษัทได้วิจัยเกี่ยวกับพืชไร่ โดยเฉพาะ อ้อย ที่ผ่านมาได้ร่วมงานกับกลุ่มเกษตรไทยมานานกว่า 20 ปี ทั้งยังมีบริษัทผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีบริษัทต่างประเทศที่สนใจและนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับพืชไร่ของบริษัทไปใช้จำนวนหนึ่งแล้ว

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558