ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
“จุรินทร์”ย้ำทุกโรงพยาบาลต้องมีคุณธรรมโปร่งใส “ค่ายา-ค่ารักษา” ให้ประชาชนอุ่นใจ
19 ธ.ค. 2562

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ  ถนนพระราม6  กทม. หนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับเกียรติบัตรโรงพยาบาลคุณธรรม ในโครงการโรงพยาบาลโปร่งใส สร้างความเป็นธรรมค่ายา ค่ารักษา

โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายจุรินทร์  ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถึงขั้นตอน กระบวนการ ในการเข้ารับการบริการในโรงพยาบาลเอกชน

พร้อมกันนี้มีรายงานข่าวจากกรมการค้าภายใน ระบุว่า หลังจากที่ นายจุรินทร์ เข้าทำหน้าที่เมื่อ 4 เดือนก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบาย การดำเนินการกำกับดูแลสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างมาตรฐานการรับรู้ราคายา ค่าบริการ ค่ารักษาให้แก่ประชาชน กำกับการใช้กฎหมายที่กำหนดให้เป็นสินค้าควบคุม ยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ ภายใต้ พ.ร.บ. ว่าด้ายราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ฉบับที่ 87/2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล มีผลใช้บังคับ 5 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนปฏิบัติดังนี้ แจ้งข้อมูลราคาซื้อและราคาจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ และค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้ง QR Code แสดงการเปรียบเทียบราคายา ณ โรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันมียอดการเข้าใช้ระบบจำนวน  189,826 ครั้ง วินิจฉัยและประเมินค่ารักษาให้ผู้ป่วยทราบทุกครั้ง ออกใบสั่งยาให้กับผู้ป่วยนอกให้ผู้ป่วยทราบล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อยาที่ร้านขายยาได้ 

" โรงพยาบาลทั้งหมดที่ได้รับเกียรติบัตรนี้ถือเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ที่จำหน่ายยาที่ราคาเป็นธรรม ซึ่งผมหวังว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง นอกจากจะจำหน่ายยาในราคาที่เป็นธรรมแล้ว ยังต้องรวมถึงเวชภัณฑ์และค่าบริการ รวมทั้งต้องรักษาและยกระดับมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามหลักการขององค์การอนามัยโลกด้วย " นายจุรินทร์ กล่าว และว่าปัจจุบันยังมีโรงพยาบาลเอกชน 46% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งประเทศ ที่ได้รับรางวัลความโปร่งใสด้านค่ารักษา ค่ายา สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างในสังคม และจะได้มีการสร้างมาตรฐานนี้เพื่อความเป็นธรรมของประชาชนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558