ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ก.เกษตรฯ เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้งเดือน ก.พ.
09 ม.ค. 2563

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมฝนหลวง กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า กรมฝนหลวงจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงภายในเดือน ก.พ. 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่กรมฝนหลวงได้เตรียมวางแผนในปีนี้ไว้แล้วเพื่อเติมน้ำในพื้นที่ชลประทานและสันเขื่อนต่างๆ และรอบนอกพื้นที่เขตชลประทาน แต่จะสามารถเพิ่มเติมปริมาณน้ำฝนที่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

อย่างไรกก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ภัยแล้งปีนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งขณะนี้ทั้งจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 25 แห่ง และได้ตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำขึ้น โดยขณะนี้กำลังเร่งศึกษาและนำแนวทางต่างๆ มาหารือกัน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ขณะที่มาตรการเยียวยาเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการไว้แล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558