ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ก.เกษตรฯ เริ่มปฏิบัติการฝนหลวงช่วยภัยแล้งเดือน ก.พ.
09 ม.ค. 2563

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกรมฝนหลวง กล่าวถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่า กรมฝนหลวงจะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงภายในเดือน ก.พ. 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่กรมฝนหลวงได้เตรียมวางแผนในปีนี้ไว้แล้วเพื่อเติมน้ำในพื้นที่ชลประทานและสันเขื่อนต่างๆ และรอบนอกพื้นที่เขตชลประทาน แต่จะสามารถเพิ่มเติมปริมาณน้ำฝนที่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

อย่างไรกก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส ยอมรับว่า ภัยแล้งปีนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งขณะนี้ทั้งจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 25 แห่ง และได้ตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำขึ้น โดยขณะนี้กำลังเร่งศึกษาและนำแนวทางต่างๆ มาหารือกัน พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ขณะที่มาตรการเยียวยาเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมมาตรการไว้แล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558