ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ติดตามการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
10 ม.ค. 2563

นางสาวกอบกุล โมทนา และนายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ และตรวจทางเชื่อมหลังด่านพรมแดนเชียงของ โดยล่าสุดโครงการมีความคืบหน้า ร้อยละ 80.419 แผนงานร้อยละ 90.393 ล่าช้ากว่าแผนงาน ร้อยละ -9.974 พร้อมกันนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 จากนั้นได้เดินทางตรวจจุดเฝ้าระวังบนทางหลวงหมายเลข 1020 ตอนโป่งเกลือ – บ้านปล้อง กม.35+500 – กม.40+000 ซึ่งมีลักษณะทางกายเป็นโค้งตัว S ต่อเนื่อง โดยจากการรายงานทราบว่าเส้นทางดังกล่าวมีรถบรรทุกน้ำยางพารา และรถบรรทุกปลาใช้สัญจรเป็นประจำ ทำให้ผิวจราจรลื่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และในบางช่วงบางตอนจะเป็นจุดอับสัญญาณโทรศัพท์ ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทันท่วงที โดยแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ได้มีแนวความคิดในการปรับปรุงจุดเสี่ยงดังกล่าวให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพิ่มเติมในระยะเร่งด่วน เช่น ป้าย Your Speed ป้ายบังคับความเร็ว เบ้าสะท้อนแสงสองทิศทาง เป็นต้น โดยขอให้กรมทางหลวง พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเข้ามาดำเนินการในจุดดังกล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558