ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เขตห้วยขวางรับใบประกาศเกียรติคุณ นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น
10 ม.ค. 2563

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง รับใบประกาศเกียรติคุณ นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น (ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางพลัด) มอบโดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2562 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558