ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เขตห้วยขวางรับใบประกาศเกียรติคุณ นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น
10 ม.ค. 2563

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง รับใบประกาศเกียรติคุณ นายทะเบียนประจำสำนักทะเบียนดีเด่น (ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตบางพลัด) มอบโดย พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางพลัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2562 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558