ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ป.ป.ส. บูรณาการปราบปรามยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์
13 ม.ค. 2563

             ป.ป.ส. บูรณาการปราบปรามยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์ เผยสถิติจับกุม ปี 2562 ตรวจยึดพัสดุทั้งที่ส่งภายในและจากต่างประเทศกว่า 1,980 ชิ้น ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องให้เบาะแสและดูแลกันใกล้ชิด

           สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับกรมศุลกากรตรวจยึดพัสดุภัณฑ์ต้องสงสัย 2 ชิ้น ซึ่งเป็นพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ชิ้นแรกบรรจุคีตามีนประมาณ 202 กรัม ปลายทางรับเป็นประเทศเกาหลีใต้ ชิ้นที่สองบรรจุไอซ์ประมาณ 200 กรัมปลายทางรับที่ประเทศอิสราเอล 

           นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และข้อเน้นย้ำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้มีการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน และสกัดกั้นไม่ให้มีการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด และด้วยที่ผ่านมาพบว่าขบวนการค้ายาเสพติดได้กระจายยาเสพติดโดยใช้บริการส่งพัสดุภัณฑ์ ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และการไปรษณีย์แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการเอกชน ดำเนินมาตรการตรวจสอบพัสดุภัณฑ์รับ/ส่งทั้งภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาสามารถสกัดการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุภัณฑ์ ดังนี้

- ภายในประเทศ 31 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 46 ชิ้น ผู้ต้องหา 37 ราย รวมของกลางยาบ้า 903,122 เม็ด ยาอี 37,309 เม็ด ไอซ์ 19.86 กิโลกรัม คีตามีน 10 กิโลกรัม และกัญชา 54.09 กิโลกรัม
- นำเข้าจากต่างประเทศ 162 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 1,874 ชิ้น ผู้ต้องหา 11 ราย รวมของกลาง ยาอี 165,160 เม็ด ยาบ้า 100 เม็ด เฮโรอีน 4.71 กิโลกรัม กัญชา 12.26 กิโลกรัม น้ำมันกัญชา 14.99 กิโลกรัม และพืช KHAT 595.69 กิโลกรัม
- ส่งออกไปต่างประเทศ 62 คดี รวมพัสดุภัณฑ์ 62 ชิ้น ของกลาง ยาบ้า 1,752 เม็ด Diazepam 17,640 เม็ด Alprazolam 990 เม็ด ยาอี 100 เม็ด ไอซ์ 9.94 กิโลกรัม และเฮโรอีน 6.62 กิโลกรัม

               เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวย้ำว่า ขบวนการค้ายาเสพติดใช้ทุกช่องทางเพื่อทำการค้าและให้ยาเสพติดถึงมือลูกค้าของตนโดยไม่สนใจว่าผู้รับยาเสพติดปลายทางจะเป็นคนเพศใดวัยใดสถานะใด เพียงเพื่อสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองเท่านั้น และมีแนวโน้มจะใช้การส่งผ่านทางพัสดุภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะในระดับขายปลีกให้กับผู้เสพและระดับขายส่งรายย่อย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการรับส่งพัสดุภัณฑ์ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการโดยเคร่งครัด และขอให้ประชาชนผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำขอของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ขอความร่วมมือประชาชนในการสอดส่องดูแลบุคคลในครอบครัวไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และหากพบเบาะแสใด ๆ ขอให้แจ้งมาได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร 1386 ได้ตลอด 24 ชม.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558