ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ปตท. MOU มหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาศักยภาพบุคลากร
14 ม.ค. 2563

ปตท. สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาเกมจำลองธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business Simulation Game) 

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายคุรุจิต นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการศึกษา การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการพัฒนาเกมจำลองธุรกิจการทำการค้าระหว่างประเทศเสมือนจริง (Trading Business Simulation Game) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะโลจิสติกส์) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการเรียนรู้ผ่านเกมจำลองธุรกิจเสมือนจริงที่เกี่ยวข้องกับกลไกการทำการค้าระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงราคาที่เหมาะสมเพื่อรับมือต่อความผันผวนของราคาน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือกับภาคการศึกษาในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ ปตท. ที่ได้นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการทำธุรกิจผสานกับภาคการศึกษามาพัฒนาเป็น Education Platform สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรอันจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558