ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA สนับสนุนด้านระบบไฟฟ้าเครื่องฟอกอากาศอนุสาวรีย์ชัยฯ 4 จุด บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
24 ม.ค. 2563

นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เปิดเผยว่า การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนใช้สัญจรเดินทางจำนวนมากและมีการจราจรหนาแน่นเพื่อบรรเทาปัญหาและลดปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง โดยติดตั้งที่บริเวณเกาะพญาไท จำนวน 2 เครื่อง และเกาะราชวิถี จำนวน 2 เครื่อง เพื่อฟอกอากาศและลดฝุ่นPM2.5 ซึ่งจะเดินเครื่องเพื่อฟอกอากาศใน 2 ช่วงเวลา ระหว่างเวลา 05.00-12.00 น. และเวลา 14.00-20.00 น.

สำหรับ การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือของ 5 หน่วยงาน โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 (ต้นแบบ) มอบให้กรุงเทพมหานครดูแลในเรื่องสถานที่ติดตั้ง การเดินระบบและความปลอดภัย กรมอู่ทหารเรือ ดูแลเรื่องการขนย้าย ติดตั้ง และการบำรุงรักษา และกรมควบคุมมลพิษ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA สนับสนุนการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว เขื่อมโยงระบบไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อร่วมกันบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ช่วยให้สภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวฯ ดียิ่งขึ้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558