ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
17 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 15 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช(อยู่  ญาโณทโย) วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร 
      -ภูมิลำเนาเดิม พระองค์มีภูมิลำเนาเดิม อยู่ที่เรือนแพหน้าวัดกัลยาณมิตร อำเภอบางกอกใหญ่จังหวัดธนบุรี 
      -ประสูติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมมพ.ศ. 2417 ในรัชกาลที่ 5
      -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันเสาร์ขึ้น 12 ค่ำเดือน 6 ปีเถาะ เบญจศก จ.ศ. 1325 ตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคมพ.ศ. 2506 ในรัชกาลที่ 9 สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ปีมะเส็ง สัปตศกจส. 1327 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2508 ในรัชกาลที่ 9 พระชันษา 90 ปี  5 เดือน 14 วัน
      -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  2 ปี 11 วัน
ผลงานที่สำคัญในสมัยของพระองค์ เป็นเปรียญ 9 ประโยค รูปแรกในรัชกาลที่ 5 ประกาศใช้พระเกียรติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 เป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมรูปแรก ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505.                                                                                                                                                      

(ข้อมูลจากหนังสือ พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558