ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
17 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ
    -สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณมสมเด็จพระสังฆราช (จวน  อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร 
    -ภูมิลำเนาเดิมของพระองค์ พระองค์ประสูติที่ตำบล บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์แรม 10 ค่ำ เดือนยี่ปีระกานพศก จ.ศ. 1259 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2440 ในรัชกาลที่ 5 
    -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันศุกร์ขึ้น 3 ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ.1327 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พศ 2508 ในรัชกาลที่ 9
    - พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ขึ้น 2 ค่ำเดือนยี่ปีกุนตรีศกจ.ศ.1333 ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ในรัชกาลที่ 9
    - รวมพระชันษา 73 ปี 11 เดือน 2 วัน 
    -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 6 ปี กับ 22 วัน
    -ผลงานเด่น ๆ ในสมัยของพระองค์คือ เป็นหัวหน้าตรวจชำระพระไตรปิฎก บางปกรณ์ 
    -เสด็จไปร่วมประชุมสังคายนาที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
    -ทรงตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
    -พระราชกามวาจาจารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ.
      

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558