ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
วิถีพุทธ / วิถีธรรม ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
17 เม.ย. 2559

สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ
    -สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณมสมเด็จพระสังฆราช (จวน  อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร 
    -ภูมิลำเนาเดิมของพระองค์ พระองค์ประสูติที่ตำบล บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์แรม 10 ค่ำ เดือนยี่ปีระกานพศก จ.ศ. 1259 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2440 ในรัชกาลที่ 5 
    -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันศุกร์ขึ้น 3 ค่ำเดือนอ้ายปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ.1327 ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน พศ 2508 ในรัชกาลที่ 9
    - พระองค์สิ้นพระชนม์ เมื่อวันเสาร์ขึ้น 2 ค่ำเดือนยี่ปีกุนตรีศกจ.ศ.1333 ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ในรัชกาลที่ 9
    - รวมพระชันษา 73 ปี 11 เดือน 2 วัน 
    -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 6 ปี กับ 22 วัน
    -ผลงานเด่น ๆ ในสมัยของพระองค์คือ เป็นหัวหน้าตรวจชำระพระไตรปิฎก บางปกรณ์ 
    -เสด็จไปร่วมประชุมสังคายนาที่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
    -ทรงตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย
    -พระราชกามวาจาจารในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ.
      

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558