ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง มอบใบประกาศนียบัตร แก่มวลชนอาสากู้ภัย
11 ก.พ. 2563

    พลเรือตรี ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร.)พร้อมด้วย นาวาเอก อุทาน คล้ายภูผึ้ง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท แก่มวลชนอาสากู้ภัย ของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ที่สำเร็จการฝึกอบรม Rescue Disaster Accident Team (RDAT) รุ่นที่ 5 ณ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558