ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง มอบใบประกาศนียบัตร แก่มวลชนอาสากู้ภัย
11 ก.พ. 2563

    พลเรือตรี ภูมิพันธ์ นิลกำแหง รองผู้อำนวยการ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (รอง ผอ.สง.ปรมน.ทร.)พร้อมด้วย นาวาเอก อุทาน คล้ายภูผึ้ง เข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท แก่มวลชนอาสากู้ภัย ของ สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ ที่สำเร็จการฝึกอบรม Rescue Disaster Accident Team (RDAT) รุ่นที่ 5 ณ สมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติเชียงราย ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558