ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อบจ.ปากน้ำเตรียมสร้างกระเช้าข้ามเจ้าพระยา
13 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ตัวแทนบริษัท ไชน่า สเตท คอนสตรัคชั่นเอนยิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จากฝั่งตลาดปากน้ำไปฝั่งอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายธรรมศักดิ์ ดีสุคนธ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมรับฟังการประชุม

                ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าดังกล่าว เป็นโครงการที่ริเริ่มในสมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการเปิดเมืองจากฝั่งพระสมุทรข้ามมายังฝั่งปากน้ำ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางไปกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว

ทั้งนี้ จากผลการศึกษา ใช้งบประมาณในการก่อสร้างพันกว่าล้าน ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โดยในช่วงนี้ จะเป็นการรับฟังความเหมาะสมของโครงการ ความเหมาะสมของเทคโนโลยี โดยทางบริษัทต่างๆ ได้มานำเสนอข้อมูลกับทาง อบจ. และสุดท้ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำเสนอข้อมูลตรงนี้ในสภาฯ จึงทำให้ทางสภาฯ ได้แจ้งไปยังกองทัพเรือ ซึ่งกองทัพเรือมีหนังสือแจ้งมาว่า ทางสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเสาด้านหนึ่งต้องปักฐานอยู่ที่ฝั่งป้อมนาคราช ซึ่งเป็นพื้นที่ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งตรงนี้ ต้องตั้งคณะกรรมการ ร่วมกันในการพิจารณาเพื่อความเหมาะสม เนื่องจากเป็นพื้นที่ความมั่นคงของกองทัพเรือ ในการใช้พื้นที่ต้องได้รับการอนุญาตจากกองทัพเรือ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558