ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ม.หอการค้าไทยงดงามด้วยผ้าพื้นเมืองพม่าคึกคักงานรับปริญญา
13 ก.พ. 2563

           Global MBA Offshore Program เป็นหลักสูตรที่ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ Republic of the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาในระดับปริญญาโทนอกประเทศไทย ใน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตย่างกุ้งและวิทยาเขตมัณฑะเลย์ โดยปัจจุบันมีนักศึกษาชาวพม่าทั้งที่จบการศึกษาไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่มากมาย  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนด้านธุรกิจการค้าและการบริการ มีพันธกิจในการสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneur) เน้นการสอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาทุกคณะ มีการใช้การเรียนการสอนในระบบ Digital Hybrid Learning System นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Alibaba.com ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มอีคอมเมิร์สที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่ออบรมความรู้ด้านธุรกิจอีคอมเมิร์สสำหรับผู้ประกอบการ และนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

         ล่าสุดวันซ้อมรับปริญญาหลักสูตร Global MBA Offshore Program  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร ทำให้มีครอบครัวนักศึกษาจากประเทศพม่าเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักศึกษาต่างพากันสวมใส่ผ้าพื้นเมืองหรือผ้าประจำชาติของตนเอง ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาติอื่นๆที่ได้พบเห็น ทั้งนี้ยังได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศพร้อมกับร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่

              Su Hain Pnoint Htun (ซุ ฮิน ปวย โทว์)  มหาบัณฑิตGlobal MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกับคุณแม่ Khin Hain Yu (คีย์ นิ ฮุ) ชุดผ้าสีน้ำเงินเข้มทำมือจากประเทศพม่าร่วมแสดงความยินดี ซึ่งนักศึกษาหลังจากเรียนจบแล้ว วางแผนทำงานบริษัท L’occitane Cosmetic แบรนด์นำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ที่ประเทศพม่า

            Thoe Thoe Myat Wai Toe (เต เต เมีย เวย ตู) มหาบัณฑิตGlobal MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมกับคุณแม่ Myat Myat Htay (เมี๊ย เมี๊ย ทรี) มาในชุดผ้าทอมือพื้นเมืองประเทศพม่าโทนสีออฟไวท์ ซึ่งนักศึกษาวางแผนเรียนจบแล้วกลับไปทำธุรกิจส่วนตัวต่อที่ประเทศพม่าของตนเอง

           Moht  Moht La Pyae  Win (มู มู ลา ปริ วิน) มหาบัณฑิตGlobal MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคุณแม่ Aye Aye Khaing (อี๋ อี๋ คลาย) ชุดผ้าพื้นเมืองประเทศพม่าโทนสีขาว นักศึกษาหลังจากจบการศึกษาแล้ว จะกลับไปต่อยอดธุรกิจแบรนด์ CATKIN นำเข้าจากจีนโดยตรง ซึ่งเป็นแบรนด์ของตนเอง มีจัดจำหน่ายที่ประเทศพม่า

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558