ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
14 ก.พ. 2563

            นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

            พนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 400,000 บาท  พร้อมมอบทุนการศึกษารวม  50 ทุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ มอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558