ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
BAM มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ
14 ก.พ. 2563

            นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม   บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วย นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

            พนักงาน มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างถังเก็บน้ำ จำนวน 400,000 บาท  พร้อมมอบทุนการศึกษารวม  50 ทุน จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนศรัทธาสมุทร  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับ มอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 2564
จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช ถือจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีประชากรในเป็นอันดับ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558