ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
“รมว.พม.” ฝาก นิสิต-นักศึกษา เตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก ต้องอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ พม.พร้อมช่วยพัฒนาทักษะรับความเปลี่ยนแปลง
14 ก.พ. 2563

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสัมมนาสภานิสิต 4 วิทยาเขต ครั้งที่ 17” และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ว่า สิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไม่มีวันหยุด  การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ที่ผู้สูงอายุมีมากกว่าคนที่เกิดใหม่ ความผันผวนของสภาวะแวดล้อมจากโลกร้อน จะเห็นได้ว่าประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมาเกิดภัยแล้ง รัฐบาลได้เยียวยาและช่วยเหลือประชาชน จากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดตามมา รวมไปถึงประเทศออสเตรเลียที่ประสบปัญหาของไฟป่าอย่างรุนแรง และนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในอนาคต คุณต้องบริหารความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทุกวัน ตนการันตีได้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิต จึงเป็นที่มาของคำว่า เราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ใช่เรียนรู้จากในรั้วมหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้น

นายจุติ กล่าวอีกว่า  อยากให้ทุกคนลองถามตัวเองว่า เมื่อจบการศึกษาแล้ว คุณพร้อมหรือยังกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก คุณจะสามารถผ่านสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไปได้อย่างไร   คุณจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว นี่คือความตั้งใจของกระทรวง พม. ที่จะเข้ามาพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต มหาวิทยาลัยสอนให้คุณคิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขปัญหาเป็น เราจึงต้องมาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปีนี้กระทรวง พม. ได้เปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกจังหวัด เพื่อเพิ่มทักษะให้นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้การทำงาน กระทรวง พม. มี 700 กว่าหน่วยงานย่อยในทั่วประเทศ และตนได้มอบนโยบายไปว่า ให้ทุกหน่วยงานรับนักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำมาเพิ่มทักษะของจริงในการเตรียมการเป็นผู้นำ ผู้ทำ และผู้ตามในอนาคต โดยเราจะฝึกฝนทักษะและจัดอบรมให้ทุกคนเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบให้ได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558