ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ผลิตภัณฑ์เด่น คู่ชุมชน ย้อนกลับ
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
25 เม.ย. 2559

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
      -ภูมิลำเนาเดิม พระองค์ท่าน เป็นชาวอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี  
      -ประสูติเมื่อวันอังคารแรม 13 ค่ำเดือน 4 ปีวอก อัฐศก จ.ศ. 1258 ตรงกับวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2439 ในรัชกาลที่ 5 
      -ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันศุกร์ขึ้น 10 ค่ำเดือน 8 ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. 1334 ตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ในรัชกาลที่ 9 
      -พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันศุกร์ขึ้น 12 ค่ำเดือนอ้ายปีฉลูเบญจศก จ.ศ. 1335 ตรงกับวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ในรัชกาลที่ 9 
      -พระชันษา 77 ปี 8 เดือน 8 วัน 
      -ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา 1 ปี 4 เดือน 17 วัน
      -ผลงานที่เด่นๆในสมัยของพระองค์คือ 
      -ทรงสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน และ พิพิธภัณฑ์ไว้เป็นจำนวนมาก 
      -ทรงก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมพระพุทธศาสนา การศึกษา การสาธารณส่งเคราะห์ และทรงอุปถัมภ์มูลนิธิต่างๆจำนวนมาก 
      -ทรงพระปรีชาในทางวรรณกรรมได้ทรงนิพนธ์นวนิยายอิงธรรมไว้กว่า 20 เรื่อง.

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558