ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
(คลิป) ป.ป.ช. จัดพิธีส่งมอบทรัพย์สินที่ศาลให้ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ
09 มี.ค. 2563

     นายวรวิทย์  สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้มีคนร้ายเข้าปล้นบ้านของนายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับคนร้ายได้ พร้อมของกลางเป็นเงินสด จำนวน 18,121,000 บาท และทองรูปพรรณจำนวน 2 เส้น น้ำหนักรวม 10 บาท คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้ดำเนินการ ไต่สวน นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ในข้อหาร่ำรวยผิดปกติ โดยได้มีคำสั่งอายัดเงินของกลางและทองคำรูปพรรณดังกล่าวไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการไต่สวนคดีนี้แล้วเสร็จและมีมติ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ว่านายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ มูลค่า 64,738,587 บาท ประกอบด้วยเงินฝากในธนาคารที่ดิน บ้าน ห้องชุด รถยนต์ และเงินสด พร้อมทั้งทองรูปพรรณดังกล่าว และได้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดยื่นคำร้องเพื่อให้ศาลพิพากษาให้ทรัพย์สินจำนวนดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ปช.1/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ปช.1/2557 ได้มีคำพิพากษาให้ทรัพย์สินตามคำร้อง จำนวน 19 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 46,141,038.83 บาท พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542

     ต่อมาศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้เป็นว่าให้รถยนต์ยี่ห้อ Volkswagen รวมกับทรัพย์สินอื่นตามคำสั่งศาลชั้นต้นคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 64,998,587.52 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาที่ 469/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิพากษายืน ให้ทรัพย์สิน จำนวน 64,998,587.52 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน คดีถึงที่สุด

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ผู้รับมอบอำนาจของผู้คัดค้านทั้งเจ็ด ได้ส่งมอบทรัพย์สิน ต่อกรมธนารักษ์ ได้แก่ ที่ดินจำนวน 5 แปลง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 แปลง ห้องชุดคอนโดมิเนียม จำนวน 1 ห้อง และรถยนต์จำนวน 3 คัน รวมมูลค่าประมาณ 17,560,000 บาท สำหรับทรัพย์สินของกลางในคดีอาญา
ที่ 2458/2554 ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง กรณีการปล้นทรัพย์บ้านภายในซอยลาดพร้าวของนายสุพจน์  ทรัพย์ล้อม ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งอายัดไว้ และต่อมาสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางได้ส่งเงินและทองคำดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้ที่สำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

     วันนี้ (9 มีนาคม 2563) สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินของกลางดังกล่าวต่อกระทรวงการคลัง ในฐานะเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา โดยในส่วนของเงินสด จำนวน 17,553,000 บาท ได้จัดทำแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง” ส่งมอบแก่ผู้แทนสำนักปลัดกระทรวงการคลัง และในส่วนของทองคำรูปพรรณจำนวน 2 เส้น น้ำหนักรวม 10 บาท ได้ส่งมอบแก่ผู้แทนกรมธนารักษ์ เพื่อดำเนินการให้ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ปช.1/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ปช.1/2557 ข้างต้นต่อไป

     อนึ่ง ทรัพย์สินของกลางในคดีอาญาที่ 2458/2554 ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางในส่วนอื่นที่สำนักงาน ป.ป.ช. เก็บรักษาไว้ ได้แก่ แหวนทองจำนวน 2 วง นาฬิกาจำนวน 1 เรือน และกระเป๋าผ้าไนลอน พนักงานอัยการจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อบังคับคดีให้ตกแก่แผ่นดินต่อไปเช่นกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558