ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ก.แรงงาน จัดโครงการช่วย SME ลดผลกระทบโควิด-19
26 มี.ค. 2563

ก.แรงงาน เร่งหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ สู้วิกฤตโควิด-19 สร้างโอกาสเพิ่มผลิตภาพแรงงาน กพร.ส่งทีมที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือรวม 210 วัน เพิ่มทักษะพนักงานชะลอการถูกเลิกจ้างและว่างงาน กว่า 15,000 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบกิจการหลายแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราว หรือลดกำลังการผลิตลง พนักงานบางส่วนหยุดทำงาน โดยกิจการบางแห่งพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาส เช่น เมื่อนักท่องเที่ยวลดลง จึงจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น  ส่วนกิจการด้านการผลิต จัดอบรมให้ความรู้ด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร เพิ่มความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า อีกโครงการที่ กพร.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ ในด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียในวงจรการผลิต และมีกำไรที่เพิ่มขึ้น สามารถช่วยให้สถานประกอบกิจการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาการลงพื้นที่ของทีมที่ปรึกษา โดยเข้าสถานประกอบกิจการ ไปช่วยวิเคราะห์หาจุดอ่อนในกระบวนการผลิต เพื่อหาวิธีการแก้ไข ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถช่วยเหลือสถานประกอบกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสถานการณ์เช่นนี้ได้เป็นอย่างดี

ดังนั้น การหยุดชั่วคราวหรือลดกำลังการผลิตลง จะช่วยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตหรือบริการ มีเวลาในการหาข้อมูลหรือเข้ารับการพัฒนาทักษะได้มากขึ้น  กรณีเครื่องจักรที่เคยทำงานตลอดเวลา ช่วงนี้สามารถปรับแผนเป็นช่วงการตรวจเช็คและบำรุงรักษา เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยชะลอการเลิกจ้างพนักงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

“โดยในปี 2563 มีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวม 185 แห่ง จำนวน 15,000 คน การดำเนินงานดังกล่าวยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มกำไรให้กับกิจการ อีกทั้งพนักงานจะได้รับความรู้ในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาวอีกด้วย  สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      0 2245 4035” อธิบดีกพร. กล่าว

         

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558