ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม
14 พ.ย. 2561
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมประชาชนสืบสานประเพณีลอยกระทงใช้วัสดุจากธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง รณรงค์ “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558