ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม
17 ม.ค. 2562
สทนช. เผยแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการประชุม ครม.สัญจร จ.ลำปาง เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแล...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558