ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ศาลกาฬสินธุ์จัดงานวันรพีน้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย
05 ส.ค. 2565

      ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันรพี ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

       เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย  รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายธนภัทร ณ ระนอง ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง หัวหน้าส่วนช่วยอำนายการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นำคณะผู้พิพากษา หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้แทนนักกฎหมาย หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมกันถวายภัตตาหาร ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

      พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบการศาลไทย และก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกฎหมายที่ดี ทรงจัดการแก้ไข และวางระเบียบการในกระทรวงให้ดียิ่งขึ้น เช่น ทรงแก้ไขระเบียบการของหอทะเบียนที่ดินทั่วพระราชอาณาจักร ทรงทำนุบำรุงการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องการชลประทาน และการทดน้ำ พระองค์ได้ทรงปฏิบัติราชการสำคัญอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนอย่างยิ่ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2462 ทรงประชวรด้วยวัณโรคที่พระวักกะ (ไต) จึงได้ทรงไปรักษาพระองค์ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2463 ได้ทรงสิ้นพระชนม์ เมื่อพระชนมายุเพียง 47 พรรษา    

      จากการที่ได้ทรงทุ่มเทพพระวรกาย ศึกษาวิชาการทางกฎหมาย และทรงทำให้ระบบกฎหมาย และศาลยุติธรรม ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ทัดเทียมกับอารยประเทศทั้งปวงนี้เอง ทำให้ประชาชน ต่างขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทย และกำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นวันรพี เพื่อให้นักกฎหมาย ได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการวางพวงมาลาและบำเพ็ญกุศลร่วมกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางกฎหมาย เพื่อเผยแพร่ วิชาการกฎหมายให้กว้างขวางสู่ประชาชน สมดังพระประสงค์ที่ต้องการให้นักกฎหมายมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนากฎหมายให้ก้าวหน้า เหมาะสมแก่สภาพสังคม ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย และใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชนจนถึงปัจจุบัน

ทีมข่าวกาฬสินธุ์รายงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด