ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
08 ส.ค. 2565
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลประจำจังหวัดตาก เพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ แก่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง วันนี้ (8 ส.ค. 65) เวลา 08.30 น. ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าต...
คอลัมนิสต์ประจำอปท.นิวส์
04 ส.ค. 2565
เขียนให้คิด โดย ซีศูนย์ การแต่งตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภา กทม. สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ เดือนกรกฎาคมปีนี้ วันหยุดมากเกือบครึ่งเดือนทีเดียว หลายท่านคงมีเวลาปลีกตัวจากบ้านไปพักผ่อนหย่อนใจกัน การท่องเที่ยวดูเหมือนจะคึกคักขึ้นบ้าง แต่เ...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
04 ส.ค. 2565
ปัจจุบันมีองค์กรรวมศูนย์ที่เป็นตัวแทนและปากเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 สมาคม คือ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย แต่ละสมาคมล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างความสามัคคี เพิ่...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด