ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์
31 พ.ค. 2566
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(Memorandum of Understanding : MOU) โดย ท่านนายกเทศบาลเมืองร้อย นาย บรรจง กับ JICA ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการสำรวจตรวจสอบร่วมกับภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยี เพื่อแก้ไขปัญหาการบำบัดน้ำเสียในเขตชุมชน ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มย่อย โดยวิธ...
ความสัมพันธ์ไทย - จีน และ เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน
28 พ.ค. 2566
สายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ (China Eastern Airlines:CEA) ซึ่งเป็นลูกค้ารายแรกของเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ C919 ที่ผลิตในประเทศลำแรกของจีน จะเปิดตัวเที่ยวบินพาณิชย์ที่ใช้ C919 เป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตามข้อมูลที่เผยออกมาโดยไชน่าอีสเทิร์น...
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 พ.ค. 2566
จากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การสื่อสารยุคสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อวงการสื่อสารมวลชนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งรูปแบบการบริโภคสื่อที่ไม่เน้นสื่อสิ่งพิมพ์แต่เน้นความรวดเร็ว เข้าถึงง่าย อย่างสื่อออนไลน์มากขึ้น จากอดีตที่มีสื่อหลักอยู่อย่าง...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด