ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
กอ.รมน.นนทบุรี มอบใบประกาศผู้ผ่านหลักสูตร (พคบ.จังหวัดนนบุรี รุ่นที่ 1)
19 มี.ค. 2566

เมือวันที่ 17 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. พ.อ.บำรุง วิชาธร รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร พร้อมเข็มคันชีพ กอ.รมน. แก่ผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.จังหวัดนนบุรี รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนนทบุรี , ข้าราชการพลเรือน , ทหาร , ตำรวจ , รัฐวิสาหกิจ , นักวิชาการ , หน่วยงานเอกชน , ผู้ประกอบการ,  ผู้นำมวลชนและสื่อมวลชน จำนวน 60 คน เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการปฏิบัติภารกิจในวันนี้ เป็นการปฏิบัติงานครบ 5 วัน (วันสุดท้าย) โดยผู้เข้าร่วมการอบรมมีการระดมความคิดเห็นร่วมเสนอและถกแถลงแผนในหัวข้อ

1. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านเศรษฐกิจ , การเมืองและสังคม ในจังหวัดนนทบุรี
2. การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบในจังหวัดนนทบุรี
3. การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนนทบุรี
4. การแก้ไขปัญหาความยากจนของคนระดับรากหญ้า ในจังหวัดนนทบุรี

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม / หน.ข่าวภูมิภาค

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16- 31 มีนาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 มี.ค. 2566
ปีกลองการเมืองเริ่มดังขึ้นทุกขณะภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศเตรียมยุบสภาฯ ก่อนสภาฯหมดวาระในวันที่ 23 มีนาคม 2566 นี้ แน่นอนบรรดานักการเมืองต่างก็ต้องเปิดกลุยทธ์การหาเสียงกันอย่างเผ็ดร้อน ซึ่งจะว่าไปแล้วเราก็คงได้เห็นมีทั้งคนที่มุ่งเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์และคนที่เข...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด