ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ตร.แห่งชาติรับบุคคลภายนอกวุฒิตรีบรรจุกว่า600อัตรา
16 ก.ย. 2566

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตําแหน่งที่รับสมัครสอบและเงินเดือนที่ได้รับ

  1. กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

รอง สว. (สอบสวน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 450 อัตรา

  1. กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์

รอง สว. (ตรวจสอบภายใน) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

รอง สว. (บัญชี) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

  1. กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกล ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผบ.หมู่ (ช่างอากาศยาน) บ.ตร. เพศ ชาย จำนวน 30 อัตรา

  1. กลุ่มผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

ผบ.หมู่ (วิทยาการ) เพศ ชาย/หญิง จำนวน 100 อัตรา

กำหนดการ

– ประกาศรับสมัคร วันที่ 9-15 ต.ค. 66

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 16 ต.ค.-6 พ.ย. 66

– สอบข้อเขียนวันที่ 21 ม.ค. 67

– ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนวันที่ 13 ก.พ. 67

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.org

** ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ทั้งนี้รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง **

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...
หนังสือในเครือ
ทำเนียบ อบจ. 76 จังหวัด