ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
วราวุธ ตั้งทีม7ที่ปรึกษากัญจนาบิ๊กปรึกษานิกรประธาน
17 ก.ย. 2566

 

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงนามคำสั่ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้ง "คณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" จำนวน 7 ราย 

ประกอบด้วย นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา เป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษา

นายนิกร จำนง เป็นประธานคณะที่ปรึกษา

นายกนก วงษ์ตระหง่าน เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษา 

นายสุทธิกร กิ่งแก้ว นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน เป็นคณะทำงาน

นายสันติ กีระนันทน์ เป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษา 

และนายอาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษา

โดยคณะที่ปรึกษาชุดนี้ มีหน้าที่ให้คำที่ปรึกษา ข้อเสนอแนะ แสวงหาข้อมูล ประสานงานในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และกองทุนในสังกัดและกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...