ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ธำรงศักดิ์โพลชี้เจนZเลือกพิธาเป็นนายกฯ
17 ก.ย. 2566

งานวิจัยส่วนบุคคลของ รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต เก็บข้อมูลแบบสอบถามจากคน Gen Z (ช่วงอายุ 18-26 ปี) ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย จำนวน 500 คน เกี่ยวกับทัศนคติทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บแบบสอบถามระหว่าง 13-15 กันยายน 2566

ข้อคำถามว่า “ในวันนี้ ท่านปรารถนาให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีไทยมากที่สุด” ผลการวิจัยพบว่า

1.คน Gen Z ปรารถนาให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี มากที่สุดร้อยละ 83.4 (417 คน) โดยนางสาวแพรทองธาร ชินวัตรได้ความนิยมร้อยละ 8.0 (40 คน) ลำดับถัดมาเป็นนายเศรษฐา ทวีสิน ร้อยละ 2 (10 คน) นายอนุทิน ชาญวีรกูล ร้อยละ 0.4 (2 คน)

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อในแบบสอบถามได้คะแนนนิยมเป็น 0 ได้แก่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ส่วนที่ปรารถนาให้คนอื่นๆ ที่ไม่ปรากฏในรายชื่อแบบสอบถามนี้เป็นนายกรัฐมนตรีมีร้อยละ 2.8 (14 คน) ไม่แสดงความเห็น ร้อยละ 3.4 (17 คน)

2. ข้อสังเกต คน Gen Z ที่ตอบแบบสอบถามนี้ส่วนใหญ่อายุ 18-19 ปี รวมร้อยละ 83 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยต่างเพิ่งจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเพิ่งได้ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้ง สส. เป็นครั้งแรกที่บ้านเกิดของตนเอง

3. คำอธิบายของผู้นิยมในนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช่น ประชาชนเลือกเข้ามา, มาจากคะเเนนเสียงของประชาชนอย่างถูกต้อง, เก่งแล้วก็มีความสามารถ, ฉลาด, มีนโยบายที่ดี, มีความเป็นผู้นำ, ทัศนคติดี, สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีมากๆๆๆ, มีวุฒิภาวะ, เป็นผู้สื่อสารทางคำพูดได้ยอดเยี่ยม, มีเสน่ห์, มีวาจาไพเราะ, มีรอยยิ้มที่อ่อนหวานตลอดเวลา, มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่เหมาะกับยุคสมัยมากที่สุด, วิสัยทัศน์ก้าวไกล, นโยบายของพรรคก้าวไกลไม่ทำขึ้นเพียงแค่โฆษณาหาเสียงอย่างแน่นอน, เข้าใจปัญหาในยุคปัจจุบัน,

พร้อมอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้เข้าใจ, มีความคิดที่เข้าใจคนรุ่นใหม่, มีเเนวคิดเเบบสมัยใหม่, มีความทันสมัยมากที่สุด, ไม่ผิดคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชน, ซื่อสัตย์ต่อประชาชน, ซื่อตรงต่อประชาชาชน, มีความจริงใจ, เข้าถึงได้ง่าย, เข้าใจคนสมัยใหม่, มีวิธีจัดการปัญหาแบบใหม่ๆ และแก้ปัญหาได้ตรงจุด, มีวิสัยทัศน์ชัดเจน, เป็นคนรุ่นใหม่มีนโยบายที่มองทะลุมองข้ามมิติ, อยากเห็นความเจริญของประเทศ, เพราะการยึดมั่นในประชาธิปไตย และต่อต้านการรัฐประหาร, ไม่ทิ้งอุดมการณ์, เป็นผู้ที่อยู่ฝั่งประชาชนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยมาโดยตลอด, มีความโปร่งใส, เเสดงความน่าเชื่อถือให้เเก่ประชาชน,

ทัศนคติของความเป็นผู้นำที่ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศที่ไม่เหมือนเดิม, เพราะอยากให้ประเทศพัฒนาขึ้น, มีคุณภาพ มีคุณสมบัติต่างๆ เพียบพร้อมเป็นผู้บริหารได้ดีเพื่อการพัฒนาและการจัดการบริหารประเทศ, เพราะอยากให้ประเทศเปลี่ยนเเปลงในทางที่ดีขึ้น, เป็นคนตรงไปตรงมาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน, เพราะอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง, เอาคนยุคใหม่หัวไวมาพัฒนาบ้านเมือง, บ้านเมืองจะได้ไม่ล้าหลัง ไม่จมอยู่กับชีวิตแบบเดิมๆ, มีความคิดที่กว้างไกลและพยายามจะแก้ปัญหาที่ต้นตออย่างแท้จริง

คำอธิบายของผู้นิยมในนางสาวแพรทองธาร ชินวัตร เช่น อยากให้ผู้หญิงได้เป็นผู้นำประเทศ, มีพ่อคือทักษิณ

คำอธิบายของผู้นิยมในนายเศรษฐา ทวีสิน เช่น เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลพื้นฐาน

งานวิจัยทัศนคติของคน Gen Z ต่อ 11 ประเด็นคำถามเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 (เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน แถลงนโยบายต่อรัฐสภา บ่ายวันศุกร์ที่ 15 กันยายน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประกาศผ่านเฟซเพจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล) โดยเก็บแบบสอบถามรวม 500 คน เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม : หญิง 298 คน (59.6%) ชาย 150 คน (30.0%) เพศหลากหลาย 52 คน (10.4%)

โรงเรียนที่ท่านจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากเขตภูมิภาคใด : กรุงเทพฯ 128 คน (25.6%) ภาคกลาง 178 คน (35.6%) ภาคเหนือ 41 คน (8.2%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 80 คน (16.0%) ภาคใต้ 73 คน (14.6%)

อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ 18 ปี 232 คน (46.4%) อายุ 19 ปี 184 คน (36.8%) อายุ 20 ปี 54 คน (10.8%) อายุ 21 ปี 20 คน (4.0%) อายุ 22 ปี 8 คน (1.6%) อายุ 23 ปี 1 คน (0.2%) อายุ 24 ปี 1 คน (0.2%) อายุ 25 ปี 0 คน (0%) อายุ 26 ปี 0 คน (0%)

มีผู้ตอบคำถามข้อนี้ทั้ง 500 คน

หมายเหตุ :

1. งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยส่วนบุคคล ทัศนะจากงานวิจัยไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น และขอบคุณเพื่อนอาจารย์และนักศึกษาทุกสถาบันเป็นอย่างสูงที่ช่วยเหลือในการวิจัยครั้งนี้

2. สื่อสามารถนำทั้งหมดหรือบางส่วนไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทั้งนี้ขอระบุที่มาว่า “อาจารย์ธำรงศักดิ์โพล

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 30 กันยายน 2566
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2566
ทนายความ เป็นอีกอาชีพที่คนไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากมาอย่างช้านานแล้ว เพราะเป็นอาชีพที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้ในวันที่ต้องการความยุติธรรม และบางครั้งก็อาจสร้างเม็ดเงินได้เป็นกอบเป็นกำอีกด้วย ทำให้หลายคนเบนเข็มมาเป็นนักว่าความหรือทนายความ แต่ในความเป็นจริง กา...