ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.สุชาติ รับลูกนายกฯ ยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารเดิมเป็น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงแรงงาน
22 มิ.ย. 2564

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูกนายกรัฐมนตรี ยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เป็น“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti - Fake News Center) กระทรวงแรงงาน”เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในหลายช่องทาง ซึ่งสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาพบว่า มีผู้มีเจตนาไม่หวังดีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงผ่านสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ติดตามข่าวสารเกิดความเข้าใจผิด เกิดความสับสน จึงได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการช่วยกันตรวจสอบข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตนเอง สกัดกั้นข่าวปลอม เร่งชี้แจงให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว โดยให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti - Fake News Center) ประจำกระทรวง เพื่อชี้แจงข่าวสารที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง

ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันแต่ละหน่วยงานราชการก็จะดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่จงใจเผยแพร่ข่าวบิดเบือนหรือข้อมูลเท็จสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมอย่างเด็ดขาด โดยไม่ต้องรอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการแต่ฝ่ายเดียว

นายสุชาติ กล่าวว่า การดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอมของกระทรวงแรงงานที่ผ่านมากระทรวงได้มีหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวจากสื่อต่าง ๆ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำทุกวัน และจะรายงานข่าวสารด้านแรงงานทั้งหมดในกลุ่มไลน์ “ข่าวรอบวัน” ซึ่งเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์ของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดข่าวว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่ผิด/บิดเบือนหรือไม่ อย่างไร หากตรวจสอบพบข่าวปลอมหรือข่าวที่มีข้อมูลผิด/บิดเบือน หน่วยงานนั้นๆ จะดำเนินการชี้แจงโดยจะมีหนังสือแจ้งเป็นทางการไปยังบรรณาธิการข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง และขอความอนุเคราะห์ให้แก้ไขข้อมูลหรือนำเสนอข่าวใหม่อีกครั้ง รวมทั้งจัดทำ press release หรือแถลงข่าว เพื่อชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องกับสื่อมวลชนและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ต่อสาธารณชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน

โดยกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังเป็นหน่วยงานติด 10 อันดับแรกในการให้ความร่วมมือชี้แจงข่าวเฟกนิวส์ตอบกลับกระทรวงดีอีเอสอย่างรวดเร็ว

“ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงขึ้น ผมจึงได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานยกระดับหน่วยงานเฝ้าฟังข่าวสารประจำศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5 เป็น“ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti - Fake News Center) กระทรวงแรงงาน” ในทันที ” นายสุชาติ กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุุลาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ต.ค. 2564
ประเทศไทยจัดได้ว่า เป็นประเทศเกษตรกรรมในอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งแน่นอนว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศก็ต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ขึ้นๆ ลงๆ และโน้มเอียงไปทางตกต่ำอยู่บ่อยๆ แถบทุกปี จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรไทย...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558