ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ปปช.เปิดทรัพย์สิน ปลัดฉิ่ง หลังพ้นตำแหน่ง
09 พ.ย. 2564

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงาน ป.ป.ช. มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ของนายฉัตรชัย พรหมเลิศ หรือปลัดฉิ่ง อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ระหว่างที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายฉัตรชัยเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยนายฉัตรชัย พร้อมนางปฤถา พรหมเลิศ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดี ดี ออลล์ จำกัด แสดงบัญชีทรัพย์สินระบุมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 37,514,883 บาท ไม่มีหนี้สิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายฉัตรชัย 27,449,779 บาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 10,065,103 บาท โดยเป็นเงินสดรวม 1,800,000 บาท เงินฝากรวม 6,581,516 บาท เงินลงทุนรวม 2,512,062 บาท ที่ดินอยู่ในชื่อคู่สมรส 1,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างซึ่งอยู่ในชื่อของคู่สมรสเช่นกัน จำนวน 2,687,146 บาท ยานพาหนะเป็นชื่อของนายฉัตรชัย มูลค่า 950,000 บาท สิทธิและสัมปทานอยู่ในชื่อของนายฉัตรชัย 877,358 บาท และทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม 20,706,800 บาท

สำหรับรายการบัญชีทรัพย์สินอื่นนายฉัตรชัยและคู่สมรสแจ้งไว้รวม 11 รายการ ประกอบด้วย อาวุธปืน 15 กระบอก พระเครื่องและวัตถุมงคล 35 รายการ นาฬิกาข้อมือชาย 1 เรือน นาฬิกาข้อมือหญิง 2 เรือน สร้อยคอทองคำ 4 เส้น สร้อยคอทองคำพร้อมจี้รูปหัวใจ 1 เส้น แหวนทองคำ 1 วง แหวนหยกเรือนทองคำ 1 วง และแหวนเพชร 1 วง

อย่างไรก็ตามนายฉัตรชัยและนางปฤถาแจ้งว่ามีบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วรวม 5 คน ทำงานอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว 1 คน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1 คน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 คน ทั้งนี้นายฉัตรชัยและคู่สมรสระบุว่ามีรายได้ประจำปีจากเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม-โบนัส รวมทั้งสิ้น 5,412,600 บาท และมีรายจ่ายต่อปีรวมทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2565
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
17 พ.ค. 2565
การเลือกตั้งถือเป็นหัวใจหรือจุดเริ่มต้นของกระบวนการประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้นำหรือผูบริหารไม่วาจะในระดับประเทศหรือในระดับท้องถิ่น โดยในอดีตการดูแลควบคุมการเลือกตั้งจะเป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ต่อมาได้มีการจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา ทำหน้าที่กำกับดูแ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558